Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, Pháp vừa tìm được một bộ mũ và áo giáp nạm vàng và bạc có từ thời kỳ Phục hưng, sau gần 4 thập niên các hiện vật này bị đánh cắp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *