Mặc dù lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã giảm mạnh trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, song thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng ấm lên toàn cầu, nhất là sự chênh lệch lớn về phát thải khí CO2 giữa nhóm người giàu nhất và nhóm người nghèo nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *