Các nhà khoa học Anh vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, tình trạng băng tan tại Nam Cực có thể gây ra những thay đổi to lớn đối với khí hậu khu vực, qua đó càng đẩy nhanh hơn nữa sự ấm lên toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *