Australia đang bước vào mùa cháy rừng mới với nhiều thách thức. Để chuẩn bị ứng phó, nhiều địa phương ở nước này đang tăng cường nhân sự trong lực lượng chữa cháy. Đáng chú ý, nữ giới đang được khuyến khích tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *