Người dân Australia có thể không cần tới BV để tiêm vaccine COVID-19, mà có thể tiêm tại nhà thuốc. Chính phủ Australia vừa đưa ra thông báo này, cho biết sẽ mời các nhà thuốc tham gia chiến dịch tiêm vaccine COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *