Chính phủ Australia vừa đề xuất dự luật mới chống bóc lột lao động nhập cư. Dự luật nhằm bảo vệ tốt hơn những người lao động thời vụ khi họ quay trở lại Australia làm việc sau dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *