Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) vừa mở cuộc điều tra đối với tập đoàn máy tính Mỹ Apple, sau khi có khiếu nại cho rằng các điều khoản và điều kiện của hãng dành cho các nhà phát triển ứng dụng là không công bằng và chống cạnh tranh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *