Một cuộc thăm dò ý kiến các thành viên đảng Bảo thủ ở Anh gần đây nhất cho thấy cuộc đua vào chức vụ lãnh đạo đảng này, đồng thời tiếp quản chiếc ghế Thủ tướng Anh sẽ sít sao hơn mong đợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *