Chủ đề của Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12) năm nay là “Chấm dứt bất bình đẳng. Chấm dứt bệnh AIDS. Chấm dứt các đại dịch”. Trong một nỗ lực nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV, Bộ Quốc phòng Anh mới đây cho biết nước này có kế hoạch cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV tham gia lực lượng vũ trang nếu họ có tải lượng virus thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *