Bộ Môi trường Anh cho biết, theo thang đo mức độ ô nhiễm không khí từ 1 đến 10 của nước này, nhiều khu vực của nước Anh đều có mức ô nhiễm rất cao. Đợt ô nhiễm không khí lần này bắt nguồn từ khói bụi công nghiệp tại nhiều nước châu Âu kết hợp với bụi thổi đến từ sa mạc Sahara ở châu Phi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *