Hiện nay ở nhiều quốc gia, việc học sinh đến lớp đã được thay thế bằng các lớp học trực tuyến nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tại Ấn Độ, một giáo viên đã cải tạo đường đi thành lớp học ngoài trời để giúp đỡ trẻ em ở vùng hẻo lánh không đủ điều kiện học trực tuyến tiếp cận kiến thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *