Các nhà khoa học trên thế giới đang thử nghiệm dùng chó được huấn luyện để phát hiện người bệnh COVID-19. Nếu thành công, sẽ là phương pháp phát hiện bệnh không xâm lấn, đồng thời giúp giảm nguy cơ lây nhiễm cho các nhân viên y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *