Giấy cạc tông là sản phẩm có rất nhiều ứng dụng phổ biến nhất có lẽ là dùng để làm thùng đựng đồ. Đối với nghệ sĩ người Đức Bartek Elsner, giấy cạc tông còn là một chất liệu dùng để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *