Với mong muốn góp phần xóa đi sự cách biệt giữa các đô thị và vùng nông thôn, một tổ chức phi lợi nhuận ở Israel đã sử dụng những chiếc xe buýt, chở theo đội ngũ giáo viên và thiết bị hiện đại đưa kiến thức đến với trẻ em vùng nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *