Nếu như người Bolivia có truyền thống tạc tượng cát về Chúa nhân dịp Lễ Phục sinh, thì người mộ đạo ở các nước khác trên thế giới cũng có những cách riêng để tiến hành ngày lễ này, chẳng hạn như tổ chức các cuộc diễu hành, mở tiệc, hoặc trang trí những cái trứng Phục sinh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *