Anh Vương Lượng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc được truyền thông nước này gọi là người có khả năng “tàng hình”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *