Nghệ thuật là sự sáng tạo không ngừng, các nghệ sĩ vẽ tranh ngày nay không chỉ gói gọn trong việc sử dụng các loại màu nước, sơn dầu truyền thống nữa mà chuyển sang dùng nhiều loại vật liệu mới, và băng keo là một trong số đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *