Các nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Nam Phi (CSIR) vừa cho biết đã phát triển thành công laser kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới. Họ khẳng định đây là một công nghệ đột phá mở đường cho những ứng dụng mới trong nhiều lĩnh vực như y học, viễn thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *