Cứ vào khoảng tháng 6 hàng năm, người dân ở nhiều thành phố trên khắp đất nước Italia rộn ràng tổ chức Lễ hội Hoa nghệ thuật Infiorata. Tùy theo điều kiện của từng vùng mà sự kiện này diễn ra với qui mô tổ chức và các hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, tất cả trong số chúng đều có điểm chung là xoay quanh việc giới thiệu vẻ đẹp của các loài hoa. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *