Không phải ai cũng có thể nhanh chóng giải được khối rubik, đặc biệt là khi đang nhịn thở ở dưới nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *