Có câu, “Tài không đợi tuổi”, một học sinh tiểu học ở Anh mới đây đã chứng tỏ khả năng làm toán siêu nhanh của mình và lập kỷ lục thế giới mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *