Nhiều người thường không thích có kiến trong nhà, nhưng với anh Dumas Galvez ở Panama thì kiến lại là những con vật thân thiết. Anh đã biến phòng tắm thành nơi nghiên cứu về đặc tính của chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *