Tại Ai Cập, các nhà khảo cổ mới đây cũng đã tổ chức 1 sự kiện giới thiệu 30 quan tài bằng gỗ bên trong có chứa những xác ướp được tìm thấy tại thành phố Luxor ở miền Nam nước này. Đây được cho là phát hiện lớn nhất về lĩnh vực khảo cổ trong hơn 1 thế kỷ qua.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *