Ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *