Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao vừa có hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó có nội dung liên quan đến cách ly, găm hàng, đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội, mạng viễn thông.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *