Tại Quảng Bình, sau hơn 1 tuần gồng mình chống lũ, đến nay một số nơi nước đang rút, vì thế công tác cứu hộ, tiếp ứng lương thực cho người dân vùng bị cô lập nhiều ngày trong lũ đã được các lực lượng địa phương gấp rút triển khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *