Tại Hà Nội, Bộ LĐTB và XH tổ chức Hội thảo công bố gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức LĐ Quốc tế (ILO) và tham vấn dự thảo Kế hoạch thực hiện Công ước này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *