(NLĐ)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa kết luận từ năm 2011, VN sẽ cấp hộ chiếu điện tử sau khi nghe báo cáo về đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử VN”Hộ chiếu điện tử sẽ được áp dụng công nghệ gắn chíp, mọi thông tin về nhân thân của người được cấp hộ chiếu sẽ được gắn vào con chíp.

Việc quản lý hồ sơ xin cấp hộ chiếu như nhận dạng, đọc tên tuổi và các thông tin cá nhân sẽ thông qua hệ thống con chíp này. Hộ chiếu gắn chíp điện tử cũng được thiết kế để chống việc làm thông tin giả để xin cấp hộ chiếu.
P.Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *