CT UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh vừa ban hành văn bản khẩn quyết định thực hiện giãn cách XH toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng CP bắt đầu từ 0h ngày 12/6 đến khi có thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *