Một số hiện vật, tài liệu, hình ảnh rất quý về cương vực lãnh thổ của Việt Nam trước năm 1945 như bản đồ chính thống của Việt Nam được vẽ dưới thời vua Minh Mạng – Đại Nam nhất thống toàn đồ (1834), An Nam quốc hoạ đồ (1838), cột mốc trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia (từ Tây Ninh đến Hà Tiên) do Pháp cắm từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX hay những hiện vật, tài liệu về Công ước hoạch định biên giới An Nam – Trung Quốc do Pháp đại diện chính quyền bảo hộ ký với nhà Thanh năm 1887 và 1895. Đặc biệt, lần đầu tiên nhiều tư liệu quý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam như các châu bản triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, hình ảnh về sự hiện diện của quân Pháp và quân triều đình nhà Nguyễn trên quần đảo Hoàng Sa những năm đầu thế kỷ XX… được trưng bày tập trung, giới thiệu đến đông đảo công chúng.

Cột mốc 1-9 cắm tại huyện Long Thành, tỉnh Tây Ninh theo Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam – Campuchia, 1985.

Ngoài ra, triển lãm còn có phần trưng bày ngoài trời với những cột mốc đã cắm trên biên giới Việt Nam qua các thời kỳ như cột mốc bằng đá trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc được cắm theo Công ước Pháp – Thanh thế kỷ XIX tại Cao Bằng và một số cột mốc tại biên giới giữa Việt Nam và Lào, Campuchia…

Triển lãm chuyên đề “Công tác Biên giới lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam” với gần 300 hiện vật, tài liệu, hình ảnh được trưng bày tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trong khoảng 2 tháng kể từ ngày 7/10.

Theo CAND Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *