Sáng 20/12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm lớn nhất từ trước đến nay về thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020. Triển lãm là sự kiện quan trọng của hơn 26.000 hợp tác xã (HTX), 100 liên hiệp HTX, gần 120.000 tổ hợp tác, hơn 10 triệu cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ trung ương đến cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *