Sáng 30/11, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) góp phần tuyên truyền; thu thập thông tin, dữ liệu về di cư quốc tế; hoàn thiện chính sách, pháp luật; nghiên cứu dự báo tình hình, chính sách về di cư; và hợp tác quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *