Sáng 13/01, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *