UBND TPHCM vừa chấp thuận về nguyên tắc cho các sở chức năng thực hiện chế tài niêm phong, đình chỉ lưu hành các lô hàng xăng dầu sau khi thử nghiệm nhanh không đạt chất lượng, tiêu chuẩn.

Để có cơ sở xử lý, Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước để vận dụng; trường hợp Nhà nước chưa có văn bản quy định cụ thể thì nghiên cứu xây dựng quy định của TP trình UBND TP ban hành văn bản pháp quy.

UBND TP cũng chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn các tổ chức kiểm định tăng cường quản lý công tác kiểm định các cột đo nhiên liệu và thông báo kết quả kiểm định cho thanh tra chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Công Thương để theo dõi quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm. Ngoài ra, Sở Công Thương phải tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh nhiên liệu và xử phạt nghiêm khắc các trường hợp không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Theo Q.Hiền (NLĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *