Ngày 23/10 tại TP.HCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Đổi mới chính sách đối với người lao động trong quá trình đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *