Thời gian qua, Sở Thông Tin – Truyền thông và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức biên soạn và phát hành 18.000 tờ rơi, 3.000 sổ tay thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam đến tận người dân; tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về Luật biên giới Quốc gia, Công ước liên hiệp quốc về Luật biển 1982; các quy định, quy tắc ứng xử quốc tế trên biển; chủ quyền biên giới biển đảo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *