Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa ban hành Công văn về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch. Để tổ chức cách ly y tế hiệu quả đối với người nhập cảnh từ vùng có dịch, Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức cách ly phòng chống dịch COVID-19.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *