Để bảo đảm chất lượng SGK biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu SGK, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục (gọi chung là môn học) tham gia góp ý các bản mẫu SGK lớp 2 và lớp 6 theo 3 đợt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *