Ngày 18/9, tại Phiên họp thứ 48, UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự thảo NQ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VP  Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *