Năm qua, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 6.600 cuộc thanh tra hành chính và hơn 220.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế là hơn 170.000 tỷ đồng, hơn 22.000 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 84.000 tỷ đồng và gần 900 ha đất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *