Ngày 8/6, dưới sự điều hành của Phó CT thường trực QH Tòng Thị Phóng, QH đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu – EVFTA; Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam và liên minh Châu Âu – EVIPA; việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *