Tính đến hết ngày 12/6, toàn tỉnh Bắc Giang thu hoạch được gần 89 ngàn tấn vải thiều. Lượng vải xuất khẩu đạt hơn 36 ngàn tấn. Trong đó, thương nhân Trung Quốc đặt cọc thu mua 30 ngàn tấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *