Trong năm 2018 và quý I năm 2019, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức thành 3 đợt cao điểm. Đợt 1 từ 16/4 đến 15/5/2018; đợt 2 từ 16/8 đến 15/9/2018 và đợt 3 từ 16/12/2018 đến 15/2/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *