Tính đến hết tháng 5/2021, Bộ GTVT đã giải ngân hơn 13.500 tỷ đồng, đạt 32,1% kế hoạch TT Chính phủ giao. Mặc dù kết quả này đang cao hơn mức trung bình của cả nước nhưng lại chưa đạt kế hoạch đề ra. Theo Bộ GTVT, đến hết tháng 6, nếu tình hình thực hiện không chuyển biến, sẽ xem xét đề nghị cắt giảm vốn đã bố trí cho các dự án này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *