Việt Nam là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai với cường độ lớn, phạm vi rộng. Nhân ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10, cùng điểm lại những loại hình thiên tai đã xảy ra ở Việt Nam và những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *