Sáng nay, Quốc hội khóa 14 tiếp tục thảo luận ở hội trường về KT-XH, ngân sách nhà nước. Vấn đề phát triển, quản lý hệ thống thủy điện, các giải pháp cần quan tâm cho sự phát triển đất nước thời gian tới tiếp tục được các đại biểu quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *