Ngày 15/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về KTXH, ngân sách Nhà nước. Đa số ĐB nhất trí với Báo cáo của Chính phủ, nhất là đánh giá về công tác điều hành, quản lý nhà nước và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *