Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, hôm nay tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội tiến hành thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *