Sau khi biểu quyết, thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2020,  Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *