Tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ chính trị và chỉ thị của thường vụ quân ủy trung ương về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *